Νομικό Πλαίσιο

30.11.2012

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τα χειρισμό υποθέσεων φορολογουμένων με εμβάσματα στο εξωτερικό στους οποίους έχει αποσταλεί πρόσκληση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.»

 

 
19.10.2012

Επίσης δεν μπορεί να καλυφθεί τεκμήριο με ποσό που δεν δηλώθηκε ως εισόδημα, όταν δεν προσκομίζονται στοιχεία από τον φορολογούμενο που να αποδεικνύουν ότι φορολογήθηκε σε άλλη χώρα ή απαλλάχθηκε από το φόρο.

 

19.4.2010

"Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από το φόρο"
Γράφετε το ποσό εκείνο του κεφαλαίου που αποδεδειγμένα δηλώθηκε σε προηγούμενα έτη (συνεχόμενα), είχε φορολογηθεί ή νόμιμα είχε απαλλαγή από το φόρο και το οποίο ως περίσσευμα (αποταμιεύματα) αναλώθηκε,δηλαδή δαπανήθηκε στο έτος 2010.

 

23.11.2007

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

 

12.6.2007

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση ή μη εισοδημάτων προερχομένων από αφανείς πηγές.

 

6.10.1998

ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 φυσικών προσώπων.