Νέα

21.1.2016

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η ακίνητη περιουσία ιδιωτών και επιχειρήσεων θα καταγράφεται  και θα διαχειρίζεται μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος.

21.1.2016

Κατόπιν ηλεκτρονικών ελέγχων και αντιπαραβολών δηλώσεων και στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την πάταξη της φοροδιαφυγής,  εντοπίστηκαν 150 δ

8.1.2016

Η άφιξη του περιουσιολογίου αναμενόταν για το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο του 2015. Παρόλα αυτά, βάσει εξαγγελιών του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και άλλων στελεχών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η νομοθέτηση του περιουσιολογίου είναι πλέον ορατό ότι θα τοποθετηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2016. Συνεπώς, το περιουσιολόγιο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το πιο «καυτό» φορολογικό και φοροτεχνικό ζήτημα του νέου έτους.

4.12.2015

Νέες ρυθμίσεις για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης και την ηλεκτρονική υποβολή της.

22.10.2015

Σύμφωνα με συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδη, στην εφημερίδα «Το Βήμα», προβλέπεται να επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το ποσό που αποκρύπτεται από το Περιουσιολόγιο, με κίνδυνο οι φορολογούμενοι να χάσουν ό,τι παραλείψουν να δηλώσουν, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα, ακίνητα,  σκάφη αναψυχής, καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

22.10.2015

Σύμφωνα με την απόφαση 2/43389/0004/26.6.2015  μια Ομάδα Εργασίας συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών για να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα αποτυπωθούν και θα συγκετρωθούν τα στοιχεία αυτά που θα περιληφθούν στο περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας.