Υπηρεσίες Περιουσιολογίου

×

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /var/www/clients/client6/web35/web/includes/menu.inc).

Το περιουσιολόγιο έρχεται στην Ελλάδα για να βάλει σε τάξη μία άναρχη κατάσταση αναφορικά με την κινητή περιουσία των Ελλήνων. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που το περιουσιολόγιο είναι προς όφελος των πολιτών και μπορεί να αποτελέσει οδηγό για το μέλλον της Ελλάδας.
Η εταιρεία Χρηματοοικονομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών TaxExperts μέσα από αυτή την ιστοσελίδα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες Περιουσιολογίου.

Α. Μελέτη Ανάλωσης Κεφαλαίου

Χρησιμοποιώντας προγράμματα της αγοράς μπορούμε να υπολογίσουμε για όλους τους φορολογούμενους το διαθέσιμο κεφάλαιο προς ανάλωση, ήτοι το «αποθεματικό» όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων ετών.
Η μελέτη ανάλωσης κεφαλαίου έχει μεγάλη σημασία προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των κεφαλαίων που εμφανίζονται κατά τεκμαρτό τρόπο στο Taxis και μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Β. Αποτίμηση Περιουσιακής Κατάστασης

Παρόλο που θεωρητικά ο καθένας γνωρίζει την περιουσιακή του κατάσταση, στην πράξη πολλές φορές αυτό δεν ισχύει. Οι 2 βασικοί λόγοι είναι ότι αρκετός κόσμος έχει διασκορπισμένα τα περιουσιακά του στοιχεία και συμμετέχει ως συνδικαιούχος σε οικογενειακούς λογαριασμούς χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι αναλογεί στον καθένα.
Η πάγια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί με συνδικαιούχους αντιμετωπίζονται ως προς το κεφάλαιο και τους τόκους βάσει των πραγματικών περιστατικών. Η αρχή αυτή δημιουργεί ασάφειες και απαιτεί προσεκτική ανάλυση της κατάστασης και αποτύπωσης της πραγματικότητας από ειδικούς.

Γ. Συμπλήρωση Περιουσιολογίου

Αναμένοντας τη σχετική νομοθεσία που θα καθορίσει το περιεχόμενο της δήλωσης, η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.
Επισημαίνεται ότι η TaxExperts υπόκειται στις διατάξεις του N. 2331/1995 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις» (ΦΕΚ 173Α/1995), όπως έχει τροποποιηθεί (ν.3691/2008) και ισχύει, και έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον νόμο.