Καθοριστικό ρόλο το περιουσιολόγιο.

https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=S9/5i1aoZM00gPΟ Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε τη σπουδαιότητα του Περιουσιολόγιου, χάρη στο οποίο δόθηκαν στοιχεία σχετικά με την περιουσία των φορολογουμένων και έγινε είσπραξη του ΕΤΑΚ 2008 και του ΕΤΑΚ 2009 κατά το μεγαλύτερο μέρος.

Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί τα προβλήματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις 2009 και 2010 σε συνέχεια του συμπληρωματικού έργου δεν έχουν ψηφιοποιηθεί. Στο εξής τα περιουσιακά στοιχεία για τα έτη 2009 -2010 και η υποβολή δηλώσεων Ε9 του 2011 γνωστοποιούνται μέσω internet.

Ο κ. Βενιζέλος δεν παρέλειψε να ενημερώσει σχετικά με τον προϋπολογισμό του έργου για την ολοκλήρωση του περιουσιολογίου. Την ίδια στιγμή οι κύριοι Τσίπρας και Κουρουμπλής κατήγγειλαν την διαχείριση που έχει γίνει μέχρι στιγμής, την άσκοπη κατασπατάληση χρημάτων και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου χρησιμοποιώντας κομματικούς εργολάβους.

Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης του Περιουσιολογίου για το 2006  ήταν 7.798.962,97 ευρώ ενώ το κόστος κατόπιν της σύμβασης που υπογράφηκε το Φεβρουάριο του 2008  για να γίνει τροποποίησή της τον Ιούλιο του 2008 ανήλθε στα 7.735.957,05 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, ανάμεσα στις προβλεπόμενες δράσεις του Περιουσιολογίου είναι και η ψηφιοποίηση και επεξεργασία στοιχείων μητρώου που αφορούν σε 2.600.000 δηλώσεις ακινήτων και περίπου 21.400.000 περιουσιακά δικαιώματα.

Στις 26.10.2010 ανακοινώθηκε ότι θα γίνει συμπληρωματικό έργο για να ψηφιοποιηθούν αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για το 2009 και το 2010. Το έργο αυτό καλύπτει 1.400.000 δηλώσεις Ε9 με το σύνολο των εγγραφών να ανέρχεται στις 5.500.000 και τον προϋπολογισμό στα 1.350.000. Αν και οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει, δεν έγινε επικύρωση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τελικά για την ολοκλήρωση του έργου, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με δωρεά της.