Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο μέσα στο 2013

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών, Γ.Μαυραγάνη, μέσα στο 2013 θα μπορεί να ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο κατόπιν συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων για να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα το 2014.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει δίκαιο φορολογικό σύστημα και να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Βάσει του νόμου 4110/2013, περίπτωση α΄, παράγραφος 2 του άρθρου 19, θεσπίστηκε η υποχρέωση καταγραφής ακινήτων μέχρι 30-6-2013. Επιπλέον, βάσει νόμου πρέπει να δηλώνονται όλα τα εισοδήματα ακόμα κι αν δεν φορολογούνται. Τέλος, έχουν γίνει ενέργειες με σκοπό τη συγκέντρωση όλων περιουσιακών στοιχείων και τη διευκόλυνση του φορολογούμενου μέσω του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, κάτι που όμως απαιτεί χρόνο δεδομένου ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες διαχείρισης πληροφορίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ριζική αλλαγή ως προς την νοοτροπία του συστήματος, η κυβέρνηση προβαίνει σε στοχευμένους ελέγχους και παρεμβάσεις όπου κρίνει απαραίτητο.