Ηλεκτρονική καταγραφή ακινήτων

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η ακίνητη περιουσία ιδιωτών και επιχειρήσεων θα καταγράφεται  και θα διαχειρίζεται μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος. Σε αυτή την κατεύθυνση έχει δρομολογηθεί διαγωνισμός για την εξεύρεση του αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο προσαρμογής του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος δημόσιας περιουσίας στις νέες τεχνολογικές τάσεις.

Την επίβλεψη του έργου αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων ενώ η καταγραφή περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον ανάδοχο φορέα.

Με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής περιουσιακής κατάστασης:

 • Διευκολύνεται η καταγραφή περιουσιακής κατάστασης φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Ελέγχονται οι μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση.
 • Καθορίζεται η φορολογητέα αξία των ακινήτων.
 • Παύουν να υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί στις συναλλαγές των πολιτών.
 • Οι  πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενημερωθούν για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, να αλλάξουν στοιχεία αυτόματα μέσω του Taxis ή να πάρουν πιστοποιητικά που χρειάζονται για τις συναλλαγές τους. 

Με το Oλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Περιουσίας το Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να :

 • Διασφαλίσει την δημόσια ακίνητη περιουσία που απειλείται από καταπατητές και να αναζητήσει τα στοιχεία τους μέσω του TAXIS.
 • Καταγράψει τη δημόσια γη  και δημόσια περιουσία και να διαχειριστεί δημόσια κτήματα.
 • Ελέγξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις διαδικασίες με τις οποίες παραχωρήθηκε δημόσια περιουσία σε ιδιώτες ή δημόσιους οργανισμούς.
 • Ενθαρρύνει επενδύσεις τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων στην ακίνητη περιουσία και τον τουρισμό, ιδιαίτερα σε περιοχές μακριά από αστικά κέντρα.
 • Σχεδιάσει οικονομική και περιβαλλοντική πολιτική προκειμένου να αξιοποιηθεί η Δημόσια Περιουσία.
 • Δημιουργήσει ένα Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας για να προσδιοριστεί αντικειμενικά η αξία των ακινήτων.

Με τον τρόπο αυτό, τόσο η ακίνητη περιουσία των ιδιωτών και των επιχειρήσεων όσο και η δημόσια περιουσία θα καταγράφονται στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, διευκολύνοντας τη διαχείριση των πληροφοριών και τον έλεγχο των μεταβολών. Κατ’ επέκταση, διασφαλίζεται σε σημαντικό βαθμό η διασφάλιση της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας από τυχόν καταπατητές.