Επιτροπή για το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η δημιουργία μιας επιτροπής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) που στόχος της είναι να ορίσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον τρόπο με τον οποίο θα συγκεντρώνονται και θα αποτυπώνονται τα στοιχεία που θα συνθέσουν το περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Για την υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου προβλέπεται ανταλλαγή στοιχείων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, φορείς, υπηρεσίες και σύγκληση συνεδριάσεων με ομάδες που ενδέχεται να δράσουν υποστηρικτικά ενώ παράλληλα θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση του Υπουργείου για την πορεία του έργου.

Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του κάθε φορολογουμένου, απαραίτητες για τη βελτιοποίηση των ελέγχων τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.