Νέα

9.10.2015

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η ακίνητη περιουσία ιδιωτών και επιχειρήσεων θα καταγράφεται  και θα διαχειρίζεται μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος. Σε αυτή την κατεύθυνση έχει δρομολογηθεί διαγωνισμός για την εξεύρεση του αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο προσαρμογής του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος δημόσιας περιουσίας στις νέες τεχνολογικές τάσεις.