Νέα

21.10.2015

Με κατάσχεση ακινήτου ή επενδυτικών προϊόντων από την Εφορία απειλούνται όσοι παραλείψουν να τα δηλώσουν στο περιουσιολόγιο.

Προκειμένου να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή και να πείσει τους  Ευρωπαίους εταίρους ότι είναι σε θέση να υλοποιήσει ένα νέο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, η κυβέρνηση σκοπεύει να πάρει αυστηρά μέτρα και ποινές, ένα από τα οποία είναι και η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

20.10.2015

Τον Νοέμβριο ξεκινά το Περιουσιολόγιο τον ενώ το 2016  οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνουν ηλεκτρονικά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης μίλησε για την επιβολή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων  για ακίνητα Ελλήνων στο εξωτερικό σε  συνέδριο για την αγορά ακινήτων, διαμηνύοντας ότι από το 2016 θα γίνεται πλέον ηλεκτρονική μεταβίβαση όλων των ακινήτων. Σύμφωνα με δηλώσεις του,  το νέο σύστημα αντικειμενικών τιμών των ακινήτων που θα πλησιάζουν τις εμπορικές τιμές θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2016.

 

20.10.2015

Η ενεργοποίηση του περιουσιολογίου για όλους τους φορολογούμενους, αναμένεται να θέσει στο στόχαστρο της εφορίας καταθέσεις, δάνεια και χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω συνεχών ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Βάσει του Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων για το 2015, επεκτάθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, που ελέγχει την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογούμενων σε όλες τις δανειακές συναλλαγές ενώ σε όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

 

19.10.2015

Προκειμένου οι πολίτες να είναι καλύτερα ενημερωμένοι και να αποφύγουν τυχόν προβλήματα σχετικά με το Περιουσιολόγιο, Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε κάποιες οδηγίες και διευκρινήσεις.

18.10.2015

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να αντικατασταθούν τα τεκμήρια διαβίωσης από τον «πόθεν έσχες» μέσω του περιουσιολογίου. Ως προς το διαδικαστικό σκέλος, αναμένεται να γίνεται καταγραφή της κάθε δαπάνης του φορολογούμενου στο έντυπο του «Πόθεν Έσχες» και συνυποβολή του μαζί με τη φορολογική δήλωση.

16.10.2015

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη, ένας από τους κύριους στόχους του Υπουργείου είναι η δημιουργία του περιουσιολογίου, η ολοκλήρωση του οποίου θα ανοίξει το δρόμο για την κατάργηση των τεκμηρίων και θα δώσει τη δυνατότητα μιας πλήρους και σαφής εικόνας των φορολογουμένων.

Νομικό Πλαίσιο

30.11.2012

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τα χειρισμό υποθέσεων φορολογουμένων με εμβάσματα στο εξωτερικό στους οποίους έχει αποσταλεί πρόσκληση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.»

 

 
19.10.2012

Επίσης δεν μπορεί να καλυφθεί τεκμήριο με ποσό που δεν δηλώθηκε ως εισόδημα, όταν δεν προσκομίζονται στοιχεία από τον φορολογούμενο που να αποδεικνύουν ότι φορολογήθηκε σε άλλη χώρα ή απαλλάχθηκε από το φόρο.

 

19.4.2010

"Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από το φόρο"
Γράφετε το ποσό εκείνο του κεφαλαίου που αποδεδειγμένα δηλώθηκε σε προηγούμενα έτη (συνεχόμενα), είχε φορολογηθεί ή νόμιμα είχε απαλλαγή από το φόρο και το οποίο ως περίσσευμα (αποταμιεύματα) αναλώθηκε,δηλαδή δαπανήθηκε στο έτος 2010.

 

23.11.2007

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

 

12.6.2007

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση ή μη εισοδημάτων προερχομένων από αφανείς πηγές.

 

6.10.1998

ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1997 φυσικών προσώπων.