Νέα

21.1.2016

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η ακίνητη περιουσία ιδιωτών και επιχειρήσεων θα καταγράφεται  και θα διαχειρίζεται μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος.

21.1.2016

Κατόπιν ηλεκτρονικών ελέγχων και αντιπαραβολών δηλώσεων και στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την πάταξη της φοροδιαφυγής,  εντοπίστηκαν 150 δ

8.1.2016

Η άφιξη του περιουσιολογίου αναμενόταν για το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο του 2015. Παρόλα αυτά, βάσει εξαγγελιών του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και άλλων στελεχών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η νομοθέτηση του περιουσιολογίου είναι πλέον ορατό ότι θα τοποθετηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2016. Συνεπώς, το περιουσιολόγιο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το πιο «καυτό» φορολογικό και φοροτεχνικό ζήτημα του νέου έτους.

4.12.2015

Νέες ρυθμίσεις για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης και την ηλεκτρονική υποβολή της.

22.10.2015

Σύμφωνα με συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδη, στην εφημερίδα «Το Βήμα», προβλέπεται να επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το ποσό που αποκρύπτεται από το Περιουσιολόγιο, με κίνδυνο οι φορολογούμενοι να χάσουν ό,τι παραλείψουν να δηλώσουν, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα, ακίνητα,  σκάφη αναψυχής, καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

22.10.2015

Σύμφωνα με την απόφαση 2/43389/0004/26.6.2015  μια Ομάδα Εργασίας συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών για να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα αποτυπωθούν και θα συγκετρωθούν τα στοιχεία αυτά που θα περιληφθούν στο περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας.

 

Νομικό Πλαίσιο

9.12.2013

Κριτήρια και προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης
Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης
Ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης
Συνέπειες χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης
Επαναχαρακτηρισμός ως εισπράξιμων των καταχωρισθεισών ως ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
 

27.9.2013

ΘΕΜΑ: Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

 

4.7.2013

Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων»

 

28.6.2013

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό του τρόπου αποτύπωσης και συγκέντρωσης των στοιχείων που θα αποτελέσουν το περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων κατόχων ΑΦΜ, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)».

 

5.4.2013

Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών συγκροτείται περιουσιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων φορολογικών κατοίκων Ελλάδας. Στο περιουσιολόγιο περιλαμβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτο­κίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, κατοχή μετο­χών, αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρικών μεριδίων.

 

21.2.2013

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011.